top of page

טיפול קבוצתי לילדים בכתה ד'

קבוצה קטנה של 4-8 ילדים בהנחיית מטפלים מקצועיים ובעלי נסיון בלבד. במסגרת הקבוצה הילדים יעבדו על שכלול מיומנויות חברתיות ופיתוח כישורים חברתיים תוך כדי שילוב של משחק, תנועה, אמנות ושיח במסגרת מוגנת, תומכת, מעשירה, ומהנה.

קבוצה לילדים בכתות ב' ג' (38).jpg

טיפולים קבוצתיים נוספים שמרכז מתחברים מציע

bottom of page