top of page

טיפול בחרדות

חרדות אצל ילדים הן שכיחות ועלולות להופיע בשלבי גדילה והתפתחות שונים. במקרים מסויימים, החרדה חורגת מגדר הרגיל, ועלולה לפגוע בילד.ה. במקרים אלו נדרשים טיפול והתייחסות מיוחדת. התסמינים שעלולים להצביע על חרדות ילדים:

תסמינים גופניים: חוסר מנוחה, ילד “על הקצה”, כאבי בטן או כאב ראש. 

תסמינים מחשבתיים: מחשבות שליליות ובתחושת דאגה מתמדת. 

תסמינים רגשיים: ילדים שבוכים הרבה, לחוצים ועצבניים, תלותיים יותר מאשר היו קודם. 

תסמינים התנהגותיים: קושי להתרכז, קושי להירדם, או יקיצות מרובות במהלך הלילה, שימוש תכוף בשירותים, שינויים בתיאבון הילדים ואף שינויים באישיות, המתבטאים בין היתר בילד.ה המתרגזים בקלות ויוצאים משליטה בעת התפרצויות.  

כשהחרדה מופיעה בצורה קיצונית כזו, יש להתייחס ולפנות לטיפול. טיפול במצבי חרדות אצל ילדים כולל טיפול בילד.ה לצד הדרכת הורים, הטיפול לרוב כולל טיפול במשחק המאפשר לילד לעבד את הגורמים הלא מודעים לחרדה באופן שהופך את הסימפטום החרדתי למיותר.

טיפול רגשי באמצעות צילום
bottom of page