top of page

פסיכודרמה

טיפול בפסיכודרמה

אחת מהדרכים היעילות והכייפיות ביותר לעזור לילדים לבטא את עולמם הפנימי היא באמצעות פסיכודרמה. מדובר בשיטת עבודה טיפולית, הנעזרת בעקרונות הלקוחים מעולם התיאטרון ועל משחק תפקידים. מטרת הטיפול היא לעודד את הילדים להשתחרר ולהיפתח, ובדרך כך לבטא את עולמם הפנימי ולהתמודד עם דברים שמטרידים אותם ועם רגשות שאינם מובנים להם. טיפול בפסיכודרמה יכול לסייע בבנייה וחיזוק של הביטחון העצמי, הגדרת הזהות האישית, וגם בהתמודדות עם משברי הורים-וילדים,

bottom of page