top of page

טיפול באמצעות בעלי חיים

טיפול בעזרת בעלי חיים מאופיין בקשר המשולש של מטופל, בעל חיים  ומטפל. בעל החיים הוא גורם מקשר המאופיין בראש ובראשונה בקבלה ללא תנאים, אמצעי חי ומגיב, בעל יכולת תגובה ספונטנית, מגע וקשר בלתי אמצעי. 

הטיפול נועד לטפל בהפרעות רגשיות והתנהגותיות והוא תורם מאד בתחום הרגשי,החברתי, ההנהגותי, והגופני. 

בתחום הרגשי: הטיפול עוזר להקנות חוויות של הצלחה, להתמודד עם תהליכי חיים טבעיים (אובדן, מחלה), לשיפור הדימוי והביטחון העצמי ולשחרור מפחדים.

בתחום החברתי: הטיפול עוזר לפתח יכולת לאמפטיה, לשפור יחסים חברתיים, לפתח יכולת לשיתוף פעולה.בתחום ההתנהגותי: הטיפול עוזר להרגעה, למידת אחריות, התמדה, איפוק וריסון עצמי, סבלנות וסובלנות.

בתחום הגופני המוטורי: הטיפול עוזר לפיתוח דימוי גופני ומודעות גופנית, פיתוח התפיסה החושית, מוטוריקה וקואורדינציה.

טיפול באמצעות בעלי חיים
bottom of page