עיתונות

מאמרים וכתבות בנושא כישורים חברתיים שנכתבו ע״י או בשיתוף ליאת קרן, מיסדת מרכז ׳מתחברים׳