top of page

טיפולים קבוצתיים נוספים שמרכז מתחברים מציע

טיפול קבוצתי גילאי כתה ז'-ח'

קבוצה קטנה של 4-8 ילדים בהנחיית מטפלים מקצועיים ובעלי נסיון בלבד. במסגרת הקבוצה הילדים יעבדו על שכלול מיומנויות חברתיות ופיתוח כישורים חברתיים תוך כדי שילוב של משחק, תנועה, אמנות ושיח במסגרת מוגנת, תומכת, מעשירה, ומהנה.

טיפולים קבוצתיים נוספים שמרכז מתחברים מציע

bottom of page