top of page

טיפול קבוצתי ילדים בגן חובה וכתה א' תקשורתי

קבוצה קטנה של 4-8 ילדים בהנחיית מטפלת מקצועית ובעלת נסיון בעבודה עם ילדים על הרצף. 

א' וחובה תקשורתי נועה.jpg

טיפולים קבוצתיים נוספים שמרכז מתחברים מציע

bottom of page