top of page

גילאי טרום חובה בהרצליה 

קבוצה של 4-8 ילדים בהנחיית מטפלית מקצועית ובעלת נסיון. קבוצה טיפולית לרכישת מיומנויות חברתיות בהתאמה לגיל הרך. במסגרת הקבוצה, הילדים נחשפים למגוון מצבים היוצרים קונפליקטים חברתיים הטיפול משלב, אמנות, משחק, תנועה, סיפור ושיחה ומתבצע במסגרת מוגנת, תומכת, מעשירה ומהנה.

טיפולים קבוצתיים נוספים שמרכז מתחברים מציע

bottom of page