top of page

קבוצה חברתית לגילאי גן חובה ברמת החייל

קבוצה של 4-6 ילדים בהנחיית מטפלים מקצועיים ובעלי נסיון בלבד. קבוצה טיפולית לרכישת מיומנויות חברתיות בהתאמה לגיל הרך. במסגרת הקבוצה, הילדים נחשפים למגוון מצבים היוצרים קונפליקטים חברתיים הטיפול משלב, אמנות, משחק, תנועה, סיפור ושיחה ומתבצע במסגרת מוגנת, תומכת, מעשירה ומהנה.

קבוצה לילדים בכתות ב' ג' (35).jpg

טיפולים קבוצתיים נוספים שמרכז מתחברים מציע

bottom of page