top of page

טיפול חברתי קבוצתי

טיפול חברתי  קבוצתי  הוא שיטת טיפול בה מטפל, אחד או יותר, מטפלים בקבוצה קטנה של מטופלים ביחד בהתאם לקבוצת הגיל. כך מתגבשת לה "חברה" קטנה ומגוונת, המדמה את החברה שבחוץֿ – מעין  סימולטור למציאות. דרך הטיפול הקבוצתי לא עוד "מדברים על״ אלא לומדים מתוך חוויה חברתית אמיתית. הקבוצה החברתית עוזרת לילדים עם קושי חברתי למצוא את הדרך להצלחה חברתית, לחזק כישורים חברתיים, וכתוצאה מכך, להעלות את תחושת הערך העצמי.

טיפולים קבוצתיים נוספים שמרכז מתחברים מציע

bottom of page