top of page

טיפול קבוצתי ילדים בכיתות א' ב' רמת החייל

קבוצה קטנה של 4-8 ילדים בהנחיית מטפלים מקצועיים ובעלי נסיון בלבד. המעבר מהגן לכתה א' הינו מעבר משמעותי הדורש מהילד שינוי והסתגלות. מטרת קבוצת כיתה א' היא לאפשר לילדים להסתגל ולעזור להם בהתמודדות עם השינוי הגדול.

6[1].jpg

טיפולים קבוצתיים נוספים שמרכז מתחברים מציע

bottom of page