top of page

טיפול קבוצתי ילדי כתה ד'-ה'

קבוצה קטנה של 4-8 ילדים בהנחיית מטפלת מקצועית ובעלת נסיון בלבד. במסגרת הקבוצה הילדים יעבדו על שכלול מיומנויות חברתיות ופיתוח כישורים חברתיים תוך כדי שילוב של משחק, תנועה, אמנות ושיח במסגרת מוגנת, תומכת, מעשירה, ומהנה.

קבוצה חברתית  בנים טל זהר.jpg

טיפולים קבוצתיים נוספים שמרכז מתחברים מציע

bottom of page