top of page

קבוצה חברתית מיוחדת לילדים/ות בכתה ב'-ג'

קבוצה קטנה של 4-8 ילדים בהנחיית מטפלים מקצועיים ובעלי נסיון בלבד. במסגרת הקבוצה הילדים יעבדו על שכלול מיומנויות חברתיות ופיתוח כישורים חברתיים תוך כדי שילוב של משחק, תנועה, אמנות ושיח במסגרת מוגנת, תומכת, מעשירה, ומהנה.

לילך מיוחדת ב' ' ג'.jpg

טיפולים קבוצתיים נוספים שמרכז מתחברים מציע

bottom of page