top of page

גילאי טרום טרום חובה/ טרום חובה בהרצליה 

קבוצה של 4-8 ילדים בהנחיית מטפלית מקצועית ובעלת נסיון. קבוצה טיפולית לרכישת מיומנויות חברתיות בהתאמה לגיל הרך. במסגרת הקבוצה, הילדים נחשפים למגוון מצבים היוצרים קונפליקטים חברתיים הטיפול משלב, אמנות, משחק, תנועה, סיפור ושיחה ומתבצע במסגרת מוגנת, תומכת, מעשירה ומהנה.

טרום טרום חובה נירית.jpg

טיפולים קבוצתיים נוספים שמרכז מתחברים מציע

bottom of page