top of page

טיפול באמצעות מוסיקה

טיפול רגשי במוסיקה

בדומה לטיפול באומנות, טיפול במוסיקה מבוסס על ההנחה כי הערוץ המילולי אינו הערוץ האידיאלי. באמצעות הטיפול במוסיקה הילדים יכולים לבטא את הרגשות והתכנים נטולי המילים, כשהמטפל.ת מלווה אותם ומסייע.ת להם לתת מילים לחוויות אותן הילדים מביעים דרך המוסיקה ולשייך את הרגשות הצפים  לחוויות שונות המעסיקות אותם ועל ידי כך, להבין את עולמם הפנימי.  טיפול במוסיקה אינו מתאים רק לילדים המתקשים לבטא חוויות במילים: בחלק מהמקרים הילד שולט היטב בערוץ המילולי אך חש כי ביטוי מוסיקלי יאפשר לו לבטא רגשות אחרים באופן רגשי וחי יותר.

bottom of page