top of page

איבחונים

טיפול בארגז חול

חסר הטקסט הנכון ולוגי מתחום הטיפול בהבעה ויצירה, בה הכלי העיקרי הוא שולחן החול – ארגז ובו חול.

בתהליך הטיפולי המטופל משחק ויוצר בשולחן החול. הכלי מאפשר העלאת תכנים נפשיים לא מודעים במטרה להשיג תהליך של ריפוי נפשי והתפתחות אישית של המטופל. טיפול בשולחן חול הוא תהליך מתמשך, המלווה לרוב בשיטות נוספות מתחום הפסיכותרפיה. במהלך פגישה טיפולית, המטופל יכול לבטא את עצמו בשולחן החול באמצעות מגוון חפצים או דמויות. ניתן להתייחס למשחק בחול כצורה קונקרטית של דמיון פעיל. היצירה האישית של המטופל בחול, היא למעשה ייצוג כלשהו של עולמו הפנימי. בסיום תהליך היצירה בשולחן החול, ניתן לרוב פירוש סמלי לתוצר, על ידי המטופל ובסיוע המטפל. (מתוך ויקיפדיה)

 

במהלך פגישה טיפולית, הילד מבטא את עצמו בשולחן החול באמצעות מיניאטורות המוצגות על ארונית מדפים בחדר. המיניאטורות מייצגות בעצם מיקרוקוסמוס של העולם ומורכבות ממגוון דמויות אנושיות, דמיוניות, חיות, טבע חי ודומם, כלי תחבורה, בתים ועוד. הילד בוחר בצורה אסוציאטיבית מתוך המיניאטורות ומציבם בחול וכך בעצם, מתקבלת תמונה של עולמו הפנימי.טיפול פסיכותרפי בשולחן חול מאפשר טיפול רגשי בצורה לא מאיימת. הילד בוחר ומשחק בצורה הכי טבעית לו והעבודה נעשית מתוך עולמו הפנימי כפי שמשתקף בשולחן החול.

bottom of page