איילת כהן תדהר - תעודות מקצועיות

רישום בפנקס העוסים.jpg
תואר שני.jpg
תואר ראשון.jpg
תעודה הכשרה.jpg
תעודת מדריכה.jpg