ציפי אינס - תעודות מקצועיות

קורס 2017.jpg
סדנא 2016.jpg
השתלמות 2013.jpg
תעודה הנחיית קבוצות.jpg
ת טיפול משפחתי 2005.jpg
תעודה אלבמה.jpg
קורס 2004.jpg
סדנא 2003.jpg
זכאות לתואר 1997.jpg
השתלמות 1995.jpg
השתלמות 1995 ב.jpg
השתלמות 1990.jpg
השתלמות 1989.jpg