שירה ברידנר - תעודות מקצועיות

certificate shira haza ariel.jpg
תעודת-תואר-ראשון-בעבודה-סוציאלית.jpg
תעודת-תואר-ראשון-במדעי-ההתנהגות.jpg